Hírek, események

A Nagyhét

Nagycsütörtökig, pontosabban az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmiséig tart a nagyböjti idő. Ezt követően veszi kezdetét a Szent Háromnap, vagyis a nagycsütörtöki esti szentmisével kezdődik és Húsvétvasárnap II. esti dicséretével zárul. 1. Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja. Ezzel az ünnepléssel veszi kezdetét a Nagyhét. Ennek a napnak sajátossága, hogy összekapcsolja az Úr megdicsőülésének elővételezését és …

Nagyböjt 5. vasárnapja

Ezen a vasárnapon letakarhatók a feszületek és a képek. A kereszteket a nagypénteki szertartás végéig tratjuk letakarva, a képeket pedig a húsvéti vigília kezdetéig.

Advent 3. vasárnapja B év

Ezen a vasárnapon a miseruha színe lehet rózsaszín is. A szentmise valamely részében, akár a felajánlási cselekmény során vagy szentáldozás utáni hálaadásként énekelhető az Ó jöjj kezdetű antifónaparafrázis (Ó-antifónák) első versszaka. December 17-23. közötti szentmiséken mindig a következő napi szöveggel. Ezen a vasárnapon dicséretes módon énekelhető Kodály Zoltán: Veni veni Emmanuel kezdetű feldolgázása! Ugyancsak megáldhatók …

Elérhetőség

attilasztanko1978@gmail.com